توجه ! صفحه اصلی

* طول دوره مشارکت و تنفس جهت تسهیلات ایجادی،توسعه ای، تکمیلی جمعا حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال می باشد(مجموعا 5 سال )

* دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یکسال می باشد.

* نرخ سود تسهیلات تبصره 18 سال 1401 میزان 16 درصد تعیین گردیده است و میزان نرخ سود تسهیلات سال 1402 متعاقبا اعلام می‌گردد.

درخواست تسهیلات تبصره 18 سال 1403

اطلاعات شرکت


*
*
*
*
*
*
*

اطلاعات تسهیلات


*
*
*
*
*

پیش بینی تعداد اشتغال ایجادی